10 november gaf Frank van de Kruis ons de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen in de advocatuur. In de bibliotheek van Claassen Advocaten, welke als een rechtbank ingericht was, werden we ontvangen. Frank had zorgvuldig een casus voorbereid. Een casus met een eisende en een verdedigende partij, met fictieve namen, beroepen en belanghebbenden welke verrassend overeenkwamen met enkele leden van Tafelronde uit Nuenen. De tafelaars werden opgedeeld in een eisende en verdedigende partij en kregen het complete dossier met een heldere beschrijving van de situatie, copien van de contracten, correspondentie, getuigenverklaringen en alle relevante informtie. Na een korte mogelijkheid om alle documenten door te nemen, een strategie te bepalen en een pleiter aan te wijzen, was het tijd om in de rechtbank te verschijnen.

Een zittende rechter van het kantongerecht in Breda nam de rol van rechter voor haar rekening, terwijl Frank zelf de rol van griffier afwisselde met de rol van coach richting beide pleiters. De eiser, cowboy-vastgoedhandelaar Metselinho wordt vertegenwoordigd door “mr.” De Boer en verdediging, schlemiel Sloofy, wordt vertegenwoordigd door “mr.” Eickmans.

Aan de hand van een vlammend betoog, bijgezet met de nodige kracht en juridische termen, wordt aan de zijde van eiser gesteld dat er gelapt moet worden. “Jij wilde een grote kerel zijn, dan moet je nu ook maar gewoon ‘bloeien’!!” Mr. Eickmans weet de zaak, met een perfecte dubliek en met behulp van een zeer zielig overkomende client, te winnen op basis juridische argumenten en feiten, maar de prijs voor het beste pleidooi gaat naar mr. De Boer.

Voor eenieder een leuke, leerzame avond. Top georganiseerd, top geregeld!

Categories:

Tags:

Comments are closed