Goede doelen 2021

De goede doelen die wij hebben uitgekozen en in 2021 zullen gaan ondersteunen zijn:

Stichting Kind en Oor

Zonder een goed gehoor geen goed onderwijs. En onderwijs geeft de kennis om aan de armoede te ontsnappen, maar in Nepal is goede oorzorg schaars. Stichhting Kind en Oor wil die oorzorg ontwikkelen door lokale mensen op te leiden om goede oorzorg te geven. Om zo zoveel mogelijk kinderen in Nepal helpen aan een goed gehoor.

Het Weverkeshof

Al ruim 30 jaar is het Weverkeshof een begrip in Nuenen. De vrijwilligers leggen zich toe op het houden en fokken van oorspronkelijke Nederlandse dierenrassen.  Het Weverkeshof doet veel aan educatie voor de peuters en de laagbouw van het basisonderwijs. Schoolkinderen kunnen hier het diploma ‘hulpboer’ behalen.