De Ronde Tafel is een stichting en een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Elke maand vergaderen leden over de onderwerpen die te maken hebben met het doel van de Ronde Tafel; welke goede doelen er zullen worden gesteund, hoe de projecten verlopen, enzovoort. 

De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van de Ronde Tafel ligt bij het bestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per jaar gekozen door de leden. Het bestuur bestaat altijd uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. B. Nicholson
Voorzitter

Dhr. M. Berrevoets
Penningmeester

Dhr. P.  Renders
Secretaris

Huidige leden:

Benjamin
Bob
Chris
Koen
Marvin
Patrick
Josselin
Pim
Remco
Ricardo
Rob
Rob
Ruud
Stan
Tom

Wilt u meer weten over de Ronde Tafel Nuenen, wilt u een goed doel voordragen of hebt u vragen over de status en voortgang van de projecten? Neemt u dan contact op met secretaris van het bestuur via het onderstaande contactformulier: