De Ronde Tafel is een stichting en een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Elke maand vergaderen leden over de onderwerpen die te maken hebben met het doel van de Ronde Tafel; welke goede doelen er zullen worden gesteund, hoe de projecten verlopen, enzovoort. 

De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van de Ronde Tafel ligt bij het bestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per jaar gekozen door de leden. Het bestuur bestaat altijd uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. B. Offenbach
Voorzitter

Dhr. M. Berrevoets
Secretaris

Dhr. T. van der Laan
Penningmeester

Adres: 
Correspondentie adres: 
KvK nummer: 
Stichtingsnummer:

Huidige leden:

Benjamin
Bob
Josselin
Marvin
Ricardo
Rob
Ruud
Seis
Stan
Tom
Tjeerd

Wilt u meer weten over de Ronde Tafel Nuenen, wilt u een goed doel voordragen of hebt u vragen over de status en voortgang van de projecten? Neemt u dan contact op met secretaris van het bestuur via het onderstaande contactformulier: