Bestuur

De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen. Districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur. De voorzitters van de Districten vormen samen met het Hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een bestuur.

Ons Bestuur