Door Gerrit van Ginkel – Rond de Linde

Op dinsdag 24 oktober kwam de Ronde Tafel Nuenen bijeen in de bossen tussen Geldrop en Mierlo op het terrein van de Stichting Het Vergeten Kind. Doel van het bezoek was een flinke cheque te overhandigen aan de stichting die onlangs gefuseerd is met het bekende Heppie Hotel.

Een buiten speelbos, een binnen speeltuin en een groepsruimte met slaapvleugel naast een eigen keuken, zijn de faciliteiten waarover het totale complex beschikt.

Een vakantie voor een week voor kinderen uit probleemgezinnen is het doel van de Stichting Vergeten Kind.

Op indringende wijze liet de stichting een film zien van een 14 jarige jongen die een week te gast was op deze locatie. Hij vertelde dat hij anderhalf jaar met zijn moeder in de vrouwenopvang had gezeten toen het huwelijk van zijn ouders geen stand had gehouden. De heftige ruzies tussen zijn ouders hadden ook op hem veel invloed gehad en zijn verblijf in het kinderparadijs waar hij terecht was gekomen kenmerkte zich in het begin door op alles en iedereen te slaan om zich af te reageren. Zijn veel geuite wens was dat zijn vader en moeder weer bij elkaar zouden komen.

Later zou hij zijn verblijf van die week schetsen als een van de mooiste dagen van zijn leven. Jaarlijks worden 55.000 kinderen uit huis geplaatst.

Het verblijf van de kwetsbare, moeilijke kinderen op dit bijzondere plekje vergt heel veel van de streng geselecteerde vrijwilligers die hiervoor een deel van hun vrije tijdopofferen. Voor de weekvakanties worden de groepen opgedeeld in groepjes van 3 waarbij zoveel mogelijk naar een zelfde leeftijd wordt gekeken tussen 6 en 18 jaar.

 Chablis en René van de Stichting het Vergeten Kind vertelden de leden van de Ronde Tafel bij de ontvangst over hun werk in het Happie Hotel. Vooral het vakmanschap en kennis van de belevingswereld van de speciale groep kinderen zorgden voor een professionele indruk. Zij spraken hun zorg uit over de werving van voldoende gemotiveerde jonge vrijwilligers die de selectieprocedure doorstonden.

 De 17 leden van de Ronde Tafel Nuenen, allen tussen 25 en 40 jaar, kregen op deze avond een perfectie inkijk in de Stichting Het Vergeten Kind en vooral dat door het sociale karakter van de stichting wekelijks voor vele lichtpuntjes wordt gezorgd in het sombere leven van jonge kinderen.

Met de verkoop ieder jaar van zelf geïmporteerde champagne aan hun relaties en binnen hun netwerken, zoekt de Ronde Tafel Nuenen ieder jaar weer een goed doel om een substantieel bedrag over te maken.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed