Portfolio Details

Voorlichting en werving van pleegzorg

Voorlichting en werving van pleegzorg

Hulp bij het zoeken naar hulp!

De combinatie Jeugdzorg heeft de campagne “Pleegzorg, helpt u mee?” opgestart om pleegzorg onder de aandacht te brengen. Dit, met als doel meer pleegouders te vinden om zo meer kinderen te kunnen helpen die wachten op een pleeggezin.

Veelal blijken mensen onvoldoende te weten over de verschillende vormen van pleegzorg: langdurige pleegzorg, kortdurende pleegzorg, crisisopvang, weekend- en vakantieopvang en specialistische pleegzorg. Elke vorm van opvang is compleet anders als een andere en stelt zeer specifieke eisen aan de pleegouders. Er zijn gemiddeld vijf pleeggezinnen nodig om tot een match te komen tussen pleegkind en pleegouder. Er zijn dus veel pleegouders nodig om de ruim 13.000 pleegkinderen op te vangen.

De Nederlandsche Tafelronde helpt bij de compagne “Pleegzorg, helpt u mee?” om de combinatie Jeugdzorg in contact te brengen met bedrijven en verenigingen. Deze warme contacten worden door de combinatie Jeugdzorg benaderd met het verzoek mee te werken aan de werving van pleeggezinnen. De bijdrage die gevraagd wordt aan bedrijven en vereningingen is geen financiele bijdrage, maar aandacht voor de pleegzorg. Dit kan bijvoorbeeld een artikel in een personeelsblad zijn, een informatiebrochure die onder het personeel verspreid wordt of een link op de website, maar kan ook een stand bij de recepetie van een bedrijf of bij een speciale happening zijn.

Helpt u ook mee? Heeft u interesse in pleegzorg of wilt u meer informatie, ga naar www.pleegzorg.nl of www.decombinatie.nu.

Featured Work