Portfolio Details

Project ‘Freedom Through Education’

Een gezamenlijk initiatief van De Nederlandse en de Indiase Tafelronde waarbij nauw is samengewerkt met Novib is de bouw van een groot aantal nieuwe scholen in India gerealiseerd. In 2001 heeft De Rondetafel 187 Nuenen, met de opbrengsten van Het Lindefeest van dat jaar is een bestaande school uitgebreid met zes extra klassen, en is voor zo’n 200 extra leerlingen het onderwijs gegarandeerd waardoor ze een betere kans hebben op een goede toekomst.

Sanitaire ruimte bij een school

Bouw je eigen school

Het ‘regionale aspect’, waar Tafels in Nederland zo zeer aan hechten, wordt door het Club-to-Club effect (uitwisseling met India) gewaarborgd. Tafels in Nederland communiceren met Indiase Tafels en samen zullen ze het betreffende gebied van onderwijsfaciliteiten voorzien. Een mooie manier om eens nader kennis te maken met de Indiase maatschappij…

http://www.roundtable.nl/fte/

Onbruikbare school in India

Methode De Vicieuze Cirkel Doorbreken

In India gaan kinderen uit arme gezinnen vaak niet naar school. Dat kan zijn omdat er geen scholen in de buurt zijn of omdat scholen slecht onderwijs geven. Daarnaast mogen veel kinderen niet naar school, omdat ze moeten werken. Als deze “ongeschoolde” kinderen eenmaal volwassen zijn, komen ze alleen in aanmerking voor laagbetaald en meestal ongezond werk. Dus zullen zij op hun beurt hun kinderen weer moeten inschakelen om het gezin aan voldoende inkomsten te helpen.

Het project “Freedom Through Education” biedt een unieke kans om deze vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Ook arme kinderen moeten naar een goede school gaan. Want op school begint het einde van armoede.

Schetsontwerp voor een nieuwe school

De Novib Methode is werken aan duurzame oplossingen. Met projecten die helpen mensen op eigen kracht verder te gaan. Daarvoor moet de lokale bevolking bij de projecten worden betrokken. Het is van groot belang dat er meer scholen, genoeg goede leerkrachten en voldoende leermiddelen zijn. Maar voor blijvende verandering moet de lokale bevolking bovendien veel zeggenschap krijgen over de scholen, de inhoud van de lessen en de lestijden. Op termijn zullen onze inspanningen op die manier misschien overbodig worden.

Met een steuntje in de rug blijken veel arme mensen in India heel goed in staat een menswaardig bestaan op te bouwen. Met “Freedom Through Education” geeft U dat steuntje in de rug.

http://www.novib.nl

Featured Work