Portfolio Details

Pola van der Donck

De gevolgen van aids in Zambia

Pola van der Donck (www.polavanderdonck.org) verloor haar broer Martin in 1985 aan aids. Ter nagedachtenis aan hem schreef ze een boek (“Martin, mijn broer”). Zij richtte de stichting op om van daaruit haar activiteiten te starten met als doel mensen bewust te maken van aids. Ze begon haar werk op scholen in Nederland, waar zij leerlingen vertelde over haar eigen ervaringen met aids.

Vanaf het moment dat zij zich bewust werd van de situatie in Afrika begon zij geld in te zamelen, waarvan zij in Zambia een gedeelte van een weeshuis en twee kleine verpleeghuizen liet bouwen. Het weeshuis neemt kinderen op die beide ouders aan aids verloren hebben. In de verpleeghuizen wordt aan stervende aidspatienten onderdak en verzorging geboden. Omdat, Pola citerend, “ieder mens het recht heeft in waardigheid te sterven”.

De Tafelronde 187 steunt Pola van der Donck financieel.

Featured Work